Waterzijdig inregelen

Wat is waterzijdig inregelen?

Een CV installatie bestaat uit 2 delen. Een deel waar de warmte wordt gemaakt van gas of elektriciteit (bijvoorbeeld HR-ketel of warmtepomp) en een deel dat de warmte transporteert en afgeeft aan de ruimten in een huis (bijvoorbeeld radiatoren en vloerverwarming). Omdat het transport en afgifte wordt gedaan door middel van CV-water noemen we deze kant 'waterzijdig'. 'Waterzijdig inregelen' zijn alle maatregelen die je kan nemen om de warmteafgifte zo efficiënt mogelijk te doen. Het afstellen van de juiste hoeveelheid water die door een radiator of vloerverwarming loopt is hierbij het uiteindelijke doel.

Hier is een duidelijke Video waterzijdig inregelen van Vereniging Eigen Huis.

 

Wat is het voordeel van waterzijdig inregelen?

Een CV installatie gaat tot wel 30% minder energie verbruiken en alle ruimtes bereiken sneller de juiste temperatuur. Dit geldt voor zowel een oude CV installatie als een splinternieuwe al dan niet met warmtepomp.

 

Welke manieren van waterzijdig inregelen zijn er?

Er zijn 3 manieren om uw installatie in te regelen:

  1. Op temperatuur met behulp van de radiatorkranen en of voetventielen. De hoeveelheid water wordt geregeld door het voetventiel zover open te zetten dat retourtemperatuur ongeveer 25% lager is dan de aanvoertemperatuur. Heeft uw radiator geen voetventiel dan kan inregelen ook ook met de gewone radiatorknop. We zetten dan met stift een streepje zodat u als u de radiator opendraait u kunt zien hoever u hem moet opendraaien. Deze methode is vrij onnauwkeurig, gevoelig voor verstopping door vervuiling. Bij drukschommelingen in het systeem, bijvoorbeeld doordat een andere radiator open of dicht wordt gezet, loopt niet de juiste hoeveelheid water door de radiatoren. Met deze methode voldoet u echter wel aan de wettelijke eis van inregelen van een CV installatie en is erg goedkoop om uit te voeren.
  2. Met statische regelventielen. Iedere radiator en vloerverwarmingslus van uw verwarmingssysteem wordt voorzien van een statisch regelventiel. Hierop kan de hoeveelheid water die bij een bepaalde druk door het systeem loopt worden ingesteld. Deze speciale ventielen zijn niet erg gevoelig voor vervuiling en redelijk nauwkeurig. Ook (thermostaat)kranen werken gewoon zoals u gewend bent en met viltstift streepjes zetten is ook niet nodig. Voor het plaatsen van deze ventielen moet meestal wel de afsluiter (het koppelstukje aan de radiator waar de radiatorkraan op is bevestigd) worden vervangen. Hiervoor moet het verwarmingssysteem wel leeggehaald worden (dus al het water er uit). 
  3. Met dynamische regelventielen. Iedere radiator en vloerverwarmingslus van uw verwarmingssysteem wordt voorzien van een dynamisch regelventiel. Hierop kan de hoeveelheid water die door het systeem loopt exact worden ingesteld ongeacht de druk in het systeem. Een dynamisch regelventiel is slechts € 15 per stuk duurder dan een statische. Wij adviseren daarom altijd te kiezen voor dynamische inregeling. 

In deze Video waterzijdig inregelen van Vereniging Eigen Huis worden de methoden duidelijk uitgelegd.

 

Is waterzijdig inregelen wettelijk verplicht?

Per 10 maart 2020 is waterzijdig inregelen verplicht als de ketel wordt vervangen of meer dan 1/3e van de radiatoren. De verplichting vervalt als de kosten van het inregelen meer dan 20% van het totaal bedragen. Dit is geregeld in de EBPD-III (Bouwbesluit). 

 

Wat kost waterzijdig inregelen?

Alleen het inregelen zelf is circa 4 uur werk. Meestal moeten echter ook de ventielen vervangen worden en moet het hele systeem leeg. Ook weten wij nooit van tevoren wat we precies tegenkomen. Soms zijn radiatoren zo verroest dat ze tijdens onderhoud gaan lekken en vervangen moeten worden. Ook kan het zijn dat er hardnekkige verstoppingen in het systeem zitten. Waterzijdig inregelen is dan ook altijd op 'op basis van regie'. Wij spreken met u een uurtarief af (€ 60 per uur) en de benodigde materialen worden bij u in rekening gebracht. 

Middels een inspectie van het systeem kunnen wij al heel veel zien. Met behulp van een warmtebeeldcamera kunnen wij vaak ook problemen zien aan de binnenkant van het systeem. 

Als de afsluiters vervangen moeten worden dan moet het systeem leeg en is het waterzijdig inregelen voor een gemiddeld huis ongeveer een hele dag werk. Echt alle radiatoren moeten worden voorzien van nieuwe ventielen anders heeft het geen zin omdat water altijd de weg van de minste weerstand kiest. Dynamische inregelventielen kosten circa € 40 per stuk. Wilt u deze voorzien van nieuwe radiatorthermostaten moet u rekenen op € 35 per stuk voor een goede analoge thermostaat. Een digitaal systeem waar u per app iedere ruimte kan bedienen begint bij circa €60 tot €95 per radiator en bij verschillende leveranciers komt daar nog de 'controle-unit' van een paar honderd euro bij.  

Deze problemen kunnen wij voor u oplossen

Oude energieslurpende circulatiepompen

Circulatiepompen zorgen ervoor dat het water in het CV-systeem rondgepompt wordt. De meeste oude circulatiepompen pompen zijn zogenaamde 'AC-pompen' (wisselstroom-pomp). Deze zijn sinds 2015 niet meer te koop. Meestal zit op deze pompen bovenop een 3-standen schakelaar. Heeft de pomp een digitale display is dit meestal een nieuwe 'DC-pomp'(gelijkstroom).

Lucht in radiatoren

Lucht in radiatoren zorgt ervoor dat de warmte niet goed wordt verdeeld en maar een deel van de verwarming voor warmteafgifte wordt gebruikt. Dat beinvloedt weer de luchtstroom langs de radiatoren waardoor de radiator nog slechter functioneert. Het ontluchten van een radiatior met een radiatorsleutel lost het probleem helaas niet altijd op. Dat komt omdat dit uitsluitend werkt als de ontluchter prcies op de plaats zit waar de lucht zich bevindt. Doordat er meestal water door het systeem stroomt kan de lucht zich verplaatsen naar een andere plaats dan waar de luchtaftap zit. Met een warmtebeeldcamera kunnen wij kijken waar de lucht zich bevindt en het probleem oplossen. Ontluchten met een ontluchtingssleutel kunt u meestal zelf doen. Zorg dat als u dat doet het CV-water warm is en de zorg dat de circulatiepomp 3 minuten uit staat/

Lucht in vloerverwarming

Dit is een vaak voorkomend probleem bij slecht functionerende vloerverwarming. Een vloerverwarmingsbuis ligt nooit helemaal 100% vlak. Vaak bestaan 'strings' van vloerverwarming uit wel 100 meter leiding. Zeker als het systeem niet is voorzien van een microbellen ontluchter kunnen zich in de loop van tijd bellen vormen in stukken leiding. Niet alleen beinvloeden de bellen de doorstroming maar op plaatsen waar lucht zit is ook geen warmteafgigte. Wij kunnen dit voor u oplossen door uw vloerverwarming te spoelen. Bij het installeren van een nieuwe warmtepomp is het spoelen van uw gehele installatie overigens standaard bij de prijs inbegrepen.

Temperatuur CV-water te hoog ingesteld

Zowel een warmtepomp als een gasgestookte ketel werken het meest efficient als de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk is. Het is een kwestie van proberen bij welke temperatuur van aanvoer van het water u het ook op koudere dagen voldoende warm kunt krijgen. 

Vermogen ketel te hoog ingesteld

Door het vermogen van uw gasgestookte ketel op het juiste benodigde vermogen in te stellen bespaart u energie. De pieken en dalen van de ketel worden daardoor lager. Langdurig op een gemiddeld niveau verbruikt over langere tijd minder energie. 

Vervuilde radiator

In radiatoren kan zich vuil ophopen. Zoveel zelfs dat een radiator volledig verstopt. Soms is dit met 'gewoon' spoelen op te lossen maar soms ook niet. Op dit filmpje kunt u zien hoe wij dit dan meestal kunnen oplossen met Fernox krachtspoelen.